Veegronde NPO-fonds

Veegronde
De veegronde is een extra ingelaste ronde van het NPO-fonds in januari (mits er aan het eind van het kalenderjaar daarvoor budget over is), is niet bedoeld voor nieuwe aanvragen, maar uitsluitend bedoeld voor:

  • Aanvragen die in een ronde in het kalenderjaar daarvoor positief zijn beoordeeld door de commissie, maar waarvoor het budget van betreffende ronde niet toereikend was voor een toekenning.
Bij de veegronde verdwijnen de budgettaire schotten tussen de subgenres, de schotten tussen de genres (documentaire, drama, audio) blijven bestaan. Mocht er na de veegronde alsnog budget resteren dan wordt dat budget per (sub)genre toegevoegd aan de budgetten voor het nieuwe kalenderjaar. Bij de veegronde wordt – bij onvoldoende budget om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren - prioriteit gegeven aan positief beoordeelde tweede aanvragen, aangezien deze niet meer opnieuw kunnen worden ingediend.
Een indicatie van de beschikbare budgetten in de veegronde publiceert het NPO-fonds ieder jaar in december. 

Toelichting uitputting budget (sub)genre 
  • Als ten tijde van een ronde in het lopende kalenderjaar een zodanig aantal aanvragen positief beoordeeld wordt dat het beschikbare budget voor betreffende ronde niet toereikend is, en een positief beoordeelde aanvraag dienovereenkomstig niet gehonoreerd kan worden dan heeft de aanvrager een aantal mogelijkheden om alsnog een toekenning voor de reeds positief beoordeelde aanvraag te krijgen: indiening in een volgende ronde, indiening in de veegronde of indiening in het nieuwe kalenderjaar.
  • Over welke indiening het meest geschikt is kan overleg worden gevoerd met het bureau NPO-fonds.