Verzoek tot uitsluiting commissieleden

De aanvrager kan het bureau van het NPO-fonds verzoeken een commissielid uit te sluiten van deelname aan de commissievergadering over een specifieke aanvraag. Een dergelijk verzoek wordt alleen gehonoreerd als er sprake is van:

  • aantoonbare financiële belangen van het commissielid bij één of meer bij de aanvraag betrokken organisaties/personen;
  • aantoonbare persoonlijke (familie of vriendschaps-) betrekkingen van het commissielid met één van de bij de aanvraag betrokken personen/organisaties;
  • aantoonbare kwestie(s) in persoonlijke en/of zakelijke sfeer tussen het commissielid en bij de aanvraag betrokken maker(s) en/of producent die een onafhankelijk oordeel in de weg kunnen staan.

Om dit te kunnen beoordelen dient de aanvrager zijn verzoek tot uitsluiting van een commissielid schriftelijk gemotiveerd en gedocumenteerd met een feitelijke onderbouwing in de aanvraag op te nemen. Indien voldoende aannemelijk is dat van één van bovengenoemde situaties sprake is, zal het bureau van het NPO-fonds er zorg voor dragen dat het betreffende commissielid niet betrokken wordt bij de advisering over de specifieke aanvraag.